L’Institut d’Estudis Eivissencs​

Des de l'any 1949

Uep, com anam!? Encara no ens coneixes?

L’Institut d’Estudis Eivissencs és una entitat fundada l’any 1949, que nasqué amb la finalitat de protegir el patrimoni natural i cultural de les Illes Pitiüses. Un dels pilars fonamentals de l’IEE és protegir i reivindicar la nostra llengua, el català, per tal que aquesta tengui el lloc que li pertoca en el dia a dia dels ciutadans de les nostres illes.

Com més serem, més força tendrem

On estam?

Generacions d’eivissencs i eivissenques han après a estimar la llengua de la mà de l’Institut. I aquest és el gran mèrit de l’entitat.

L’Institut d’Estudis Eivissencs és entitat adscrita a l’Institut d’Estudis Catalans, membre de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, conveniada amb la Universitat de les Illes Balears, membre del Consell Acadèmic de l’Institut d’Estudis Baleàrics i membre de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL).

Entitat sense ànim de lucre, des de 1976 té la consideració d’entitat fundadora de “la Caixa”, amb representació permanent al Consell General.

Més de 5.000 volums i milers de revistes especialitzades

La biblioteca, especialitzada en temes pitiüsos, roman oberta al públic cinc dies a la setmana. Consta de més de 5.000 volums i milers de revistes especialitzades de molt diverses publicacions. L’activitat editorial pròpia consta, actualment, amb més de setanta volums publicats.

Esdeveniments i Activitats

Fes un recorregut per la nostra història

El 8 de gener de 1949, en el despatx del batle d’Eivissa, Cèsar Puget Riquer, es reuní la comissió gestora del projectat centre d’estudis locals. El grup estava format pels quinze patricis següents: Josep i Antoni Costa Ramon, Enrique Fajarnés Cardona, Alexandre Llobet, Isidor Macabich, José María Mañá de Angulo, Narcís Puget, Jeroni Roig Binimelis, José Sáez Martínez, Manuel Sorà Bonet, Bartomeu Tur Guasch, Josep Tur Riera, Manuel Verdera Ferrer, Marià Villangómez Llobet i Josep Zornoza Bernabeu.

La teva cistella
Scroll to Top