Comissió executiva i equip

Marià Mayans i Marí

President

Montserrat Montés Montés

Vicepresidenta

Miquel Mayordomo Riera

SECRETARI

Catalina Roig Coll

ViceSECRETÀRIA

Margalida Roig Ramis

tRESORERA

Magda Wauquier Costa

Informació i relacions

Miquel Cárceles Cardona

VOCAL 1r

Maurici Cuesta i Labèrnia

Vocal 2n

Gerard Móra Ferragut

Vocal 3r

Josep Maria López Garí

Vocal 4t

Joana Tur Planells

Vocal 5è

Antònia Maria Cirer Costa

Vocal 6è

Institut d’Estudis Eivissencs està format per un equip humà de més de 10 persones, que treballen a la seu d’Eivissa.
Els professionals estan organitzats en diverses àrees de treball: comunicació, finances, suport associatiu, projectes i presidència.
L’equip tècnic, juntament amb els voluntaris, fan possible que les campanyes, projectes i programes de l’entitat es compleixin.